Khrushchev, Nikita

Fuller Form of Name
Nikita Sergeyevich Khrushchev
Name Variants
Krouchtchev; Khrushchev; Jruschov;
Dates
1894 - 1971
Creator Type

Book(s) by Khrushchev, Nikita